แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ A5 4 สี 2 ด้าน

  ราคาใบละ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
500 ใบ 3.86 บาทสั่งซื้อ 3.89 บาทสั่งซื้อ 3.96 บาทสั่งซื้อ 4.06 บาทสั่งซื้อ 4.19 บาทสั่งซื้อ
1000 ใบ 2.00 บาทสั่งซื้อ 2.02 บาทสั่งซื้อ 2.08 บาทสั่งซื้อ 2.16 บาทสั่งซื้อ 2.26 บาทสั่งซื้อ
2000 ใบ 1.07 บาทสั่งซื้อ 1.34 บาทสั่งซื้อ 1.39 บาทสั่งซื้อ 1.46 บาทสั่งซื้อ 1.55 บาทสั่งซื้อ
3000 ใบ 1.01 บาทสั่งซื้อ 1.03 บาทสั่งซื้อ 1.08 บาทสั่งซื้อ 1.14 บาทสั่งซื้อ 1.22 บาทสั่งซื้อ
4000 ใบ 0.80 บาทสั่งซื้อ 0.81 บาทสั่งซื้อ 0.86 บาทสั่งซื้อ 0.92 บาทสั่งซื้อ 1.00 บาทสั่งซื้อ
5000 ใบ 0.71 บาทสั่งซื้อ 0.73 บาทสั่งซื้อ 0.78 บาทสั่งซื้อ 0.84 บาทสั่งซื้อ 0.92 บาทสั่งซื้อ
6000 ใบ 0.62 บาทสั่งซื้อ 0.63 บาทสั่งซื้อ 0.65 บาทสั่งซื้อ 0.70 บาทสั่งซื้อ 0.82 บาทสั่งซื้อ
7000 ใบ 0.57 บาทสั่งซื้อ 0.58 บาทสั่งซื้อ 0.60 บาทสั่งซื้อ 0.65 บาทสั่งซื้อ 0.78 บาทสั่งซื้อ
8000 ใบ 0.52 บาทสั่งซื้อ 0.53 บาทสั่งซื้อ 0.55 บาทสั่งซื้อ 0.60 บาทสั่งซื้อ 0.73 บาทสั่งซื้อ
9000 ใบ 0.46 บาทสั่งซื้อ 0.47 บาทสั่งซื้อ 0.50 บาทสั่งซื้อ 0.55 บาทสั่งซื้อ 0.71 บาทสั่งซื้อ
10000 ใบ 0.42 บาทสั่งซื้อ 0.43 บาทสั่งซื้อ 0.45 บาทสั่งซื้อ 0.50 บาทสั่งซื้อ 0.67 บาทสั่งซื้อ
20000 ใบ 0.37 บาทสั่งซื้อ 0.38 บาทสั่งซื้อ 0.40 บาทสั่งซื้อ 0.45 บาทสั่งซื้อ 0.58 บาทสั่งซื้อ
50000 ใบ 0.31 บาทสั่งซื้อ 0.33 บาทสั่งซื้อ 0.37 บาทสั่งซื้อ 0.42 บาทสั่งซื้อ 0.50 บาทสั่งซื้อ
100000 ใบ 0.26 บาทสั่งซื้อ 0.28 บาทสั่งซื้อ 0.32 บาทสั่งซื้อ 0.38 บาทสั่งซื้อ 0.45 บาทสั่งซื้อ

 

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ A5 4 สี 2 ด้าน

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ ขนาด A5 (14.85x21ซม.) พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์คแบบละ 600 บาท (2 หน้า A5) ค่าพับ 10000 ละ 400 บาท (ค่าพับขั้นต่ำ 300 บาท) ฟรีค่าออกแบบเมื่อพิมพ์ 20000 ใบขึ้นไป อาบยูวี 2 หน้าเพิ่มอีกใบละ 20 สตางค์

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 20 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 20 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 20 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 20 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต160 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 20 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

                 

โบรชัวร์

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ A4 4 สี 2 ด้าน

  ราคาต่อใบ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
100 ใบ 18.84 บาทสั่งซื้อ 18.95 บาทสั่งซื้อ 19.18 บาทสั่งซื้อ 19.51 บาทสั่งซื้อ 19.96 บาทสั่งซื้อ
200 ใบ 9.56 บาทสั่งซื้อ 9.64 บาทสั่งซื้อ 9.79 บาทสั่งซื้อ 10.01 บาทสั่งซื้อ 10.31 บาทสั่งซื้อ
300 ใบ 6.47 บาทสั่งซื้อ 6.53 บาทสั่งซื้อ 6.66 บาทสั่งซื้อ 6.84 บาทสั่งซื้อ 7.09 บาทสั่งซื้อ
500 ใบ 4.00 บาทสั่งซื้อ 4.04 บาทสั่งซื้อ 4.16 บาทสั่งซื้อ 4.31 3.00 บาทสั่งซื้อ 4.52 บาทสั่งซื้อ
1000 ใบ 2.64 บาทสั่งซื้อ 2.68 บาทสั่งซื้อ 2.73 บาทสั่งซื้อ 2.50 บาทสั่งซื้อ 3.09 บาทสั่งซื้อ
2000 ใบ 1.59 บาทสั่งซื้อ 1.53 บาทสั่งซื้อ 1.70 บาทสั่งซื้อ 1.80 บาทสั่งซื้อ 1.90 บาทสั่งซื้อ
3000 ใบ 1.23 บาทสั่งซื้อ 1.27 บาทสั่งซื้อ 1.36 บาทสั่งซื้อ 1.47 บาทสั่งซื้อ 1.63 บาทสั่งซื้อ
4000 ใบ 1.06 บาทสั่งซื้อ 1.02 บาทสั่งซื้อ 1.10 บาทสั่งซื้อ 1.20 บาทสั่งซื้อ 1.30 บาทสั่งซื้อ
5000 ใบ 0.89 บาทสั่งซื้อ 0.90 บาทสั่งซื้อ 0.95 บาทสั่งซื้อ 1.19 1.00 บาทสั่งซื้อ 1.20 บาทสั่งซื้อ
6000 ใบ 0.84 บาทสั่งซื้อ 0.85 บาทสั่งซื้อ 0.90 บาทสั่งซื้อ 0.97 บาทสั่งซื้อ 1.14 บาทสั่งซื้อ
7000 ใบ 0.79 บาทสั่งซื้อ 0.80 บาทสั่งซื้อ 0.85 บาทสั่งซื้อ 0.94 บาทสั่งซื้อ 1.09 บาทสั่งซื้อ
8000 ใบ 0.74 บาทสั่งซื้อ 0.75 บาทสั่งซื้อ 0.80 บาทสั่งซื้อ 0.91บาทสั่งซื้อ 1.05 บาทสั่งซื้อ
9000 ใบ 0.69 บาทสั่งซื้อ 0.70 บาทสั่งซื้อ 0.75 บาทสั่งซื้อ 0.88 บาทสั่งซื้อ 1.02 บาทสั่งซื้อ
10000 ใบ 0.67 บาทสั่งซื้อ 0.68 บาทสั่งซื้อ 0.70 บาทสั่งซื้อ 0.97 0.80 บาทสั่งซื้อ 0.90 บาทสั่งซื้อ
20000 ใบ 0.49 บาทสั่งซื้อ 0.50 บาทสั่งซื้อ 0.58 บาทสั่งซื้อ 0.63 บาทสั่งซื้อ 0.77 บาทสั่งซื้อ
50000 ใบ 0.39บาทสั่งซื้อ 0.40 บาทสั่งซื้อ 0.50 บาทสั่งซื้อ 0.58 บาทสั่งซื้อ 0.72 บาทสั่งซื้อ
100000 ใบ 0.37บาทสั่งซื้อ 0.38 บาทสั่งซื้อ 0.47 บาทสั่งซื้อ 0.55 บาทสั่งซื้อ 0.70 บาทสั่งซื้อ

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ A4 4 สี 2 ด้าน

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ ขนาด A4 (21x29.7ซม.) พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์ค แบบล่ะ 1000 บาท (2หน้า A4) ค่าพับ 10000 ละ 600 บาท(ค่าพับขั้นต่ำ 300 บาท) ฟรีค่าออกแบบเมื่อพิมพ์ 10000 ใบขึ้นไป อาบเงายูวี 2 หน้าเพิ่มอีกหน้าละ 40 สตางค์

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 40 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 40 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 100 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 40 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 130 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 40 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 160  แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 40 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ A3 4 สี 2 ด้าน

  ราคาต่อใบ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
100 37.12 บาท 37.26 บาทสั่งซื้อ 37.58 บาทสั่งซื้อ 38.02 บาทสั่งซื้อ 38.61 บาทสั่งซื้อ
200 18.84 บาท 18.95 บาทสั่งซื้อ 19.18 บาทสั่งซื้อ 19.51 บาทสั่งซื้อ 19.96 บาทสั่งซื้อ
300 12.75 บาท 12.84 บาทสั่งซื้อ 13.05 บาทสั่งซื้อ 13.35  บาทสั่งซื้อ 13.74 บาทสั่งซื้อ
500 7.87 บาท 7.96 บาทสั่งซื้อ 8.15 บาทสั่งซื้อ 8.41 บาทสั่งซื้อ 8.77 บาทสั่งซื้อ
1000 5.22 บาท 5.30 บาทสั่งซื้อ 5.47 บาทสั่งซื้อ 5.71 บาทสั่งซื้อ 6.04 บาทสั่งซื้อ
2000 3.14 บาท 3.21 บาทสั่งซื้อ 3.38 บาทสั่งซื้อ 3.61 บาทสั่งซื้อ 3.92 บาทสั่งซื้อ
3000 2.45 บาท 2.52 บาทสั่งซื้อ 2.68 บาทสั่งซื้อ 2.91 บาทสั่งซื้อ 3.22 บาทสั่งซื้อ
4000 2.10  บาท 2.17 บาทสั่งซื้อ 2.33 บาทสั่งซื้อ 2.56 บาทสั่งซื้อ 2.87 บาทสั่งซื้อ
5000 1.89 บาท 1.96 บาทสั่งซื้อ 2.13 บาทสั่งซื้อ 2.35 บาทสั่งซื้อ 2.65 บาทสั่งซื้อ
6000 1.76 บาท 1.84 บาทสั่งซื้อ 2.00 บาทสั่งซื้อ 2.23 บาทสั่งซื้อ 2.53 บาทสั่งซื้อ
7000 1.66 บาท 1.74 บาทสั่งซื้อ 1.90 บาทสั่งซื้อ 2.12 บาทสั่งซื้อ 2.43 บาทสั่งซื้อ
8000 1.59 บาท 1.66 บาทสั่งซื้อ 1.82 บาทสั่งซื้อ 2.05 บาทสั่งซื้อ 2.35 บาทสั่งซื้อ
9000 1.53 บาท 1.60 บาทสั่งซื้อ 1.76 บาทสั่งซื้อ 1.99 บาทสั่งซื้อ 2.29 บาทสั่งซื้อ
10000 1.48 บาท 1.55 บาทสั่งซื้อ 1.72 บาทสั่งซื้อ 1.94 บาทสั่งซื้อ 2.24 บาทสั่งซื้อ
20000 1.28 บาท 1.35 บาทสั่งซื้อ 1.51 บาทสั่งซื้อ 1.73 บาทสั่งซื้อ 2.03 บาทสั่งซื้อ
50000 1.03 บาท 1.10 บาทสั่งซื้อ 1.26 บาทสั่งซื้อ 1.48 บาทสั่งซื้อ 1.78 บาทสั่งซื้อ
100000 0.90 บาท 0.97 บาทสั่งซื้อ 1.12 บาทสั่งซื้อ 1.35 บาทสั่งซื้อ 1.65 บาทสั่งซื้อ

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ A3 4 สี 2 ด้าน

แผ่นพับขนาด A3 (29.7x42) พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์คแบบละ 2000 บาท (2 หน้า A3) ค่าพับ 10000 ละ 600 บาท (ค่าพับขั้นต่ำ 300 บาท) ฟรีค่าออกแบบเมื่อพิมพ์ 10000 ใบขึ้นไป อาบเงายูวี 2 ด้าน เพิ่มอีกใบละ 80 สตางค์

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A3 (16 ½ ” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 80 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A3 (16 ½ ” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 80 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 100 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A3 (16 ½ ” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 80 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 130 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A3 (16 ½ ” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 80 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 160 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A3 (16 ½ ” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 80 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ F14 4 สี 2 ด้าน

  ราคาต่อใบ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
100 ใบ 36.70 บาทสั่งซื้อ 36.80 บาทสั่งซื้อ 37.00 บาทสั่งซื้อ 37.26 บาทสั่งซื้อ 37.64 บาทสั่งซื้อ
200 ใบ 18.53 บาทสั่งซื้อ 18.60 บาทสั่งซื้อ 18.75 บาทสั่งซื้อ 18.95 บาทสั่งซื้อ 19.23 บาทสั่งซื้อ
300 ใบ 12.47 บาทสั่งซื้อ 12.54 บาทสั่งซื้อ 12.67 บาทสั่งซื้อ 12.84 บาทสั่งซื้อ 13.10 บาทสั่งซื้อ
500 ใบ 7.62 บาทสั่งซื้อ 7.68 บาทสั่งซื้อ 7.80 บาทสั่งซื้อ 7.96 บาทสั่งซื้อ 8.19 บาทสั่งซื้อ
1000 ใบ 4.99 บาทสั่งซื้อ 5.04 บาทสั่งซื้อ 5.15 บาทสั่งซื้อ 5.30 บาทสั่งซื้อ 5.50 บาทสั่งซื้อ
2000 ใบ 2.92 บาทสั่งซื้อ 2.97 บาทสั่งซื้อ 3.07 บาทสั่งซื้อ 3.22 บาทสั่งซื้อ 3.44 บาทสั่งซื้อ
3000 ใบ 2.23 บาทสั่งซื้อ 2.28 บาทสั่งซื้อ 2.38 บาทสั่งซื้อ 2.51 บาทสั่งซื้อ 2.71 บาทสั่งซื้อ
4000 ใบ 1.89 บาทสั่งซื้อ 1.93 บาทสั่งซื้อ 2.03 บาทสั่งซื้อ 2.17 บาทสั่งซื้อ 2.37 บาทสั่งซื้อ
5000 ใบ 1.68 บาทสั่งซื้อ 1.73 บาทสั่งซื้อ 1.83 บาทสั่งซื้อ 1.97 บาทสั่งซื้อ 2.16 บาทสั่งซื้อ
6000 ใบ 1.58 บาทสั่งซื้อ 1.59 บาทสั่งซื้อ 1.70 บาทสั่งซื้อ 1.84 บาทสั่งซื้อ 2.03 บาทสั่งซื้อ
7000 ใบ 1.45 บาทสั่งซื้อ 1.50 บาทสั่งซื้อ 1.60 บาทสั่งซื้อ 1.74 บาทสั่งซื้อ 1.93 บาทสั่งซื้อ
8000 ใบ 1.38 บาทสั่งซื้อ 1.42 บาทสั่งซื้อ 1.52 บาทสั่งซื้อ 1.66 บาทสั่งซื้อ 1.85 บาทสั่งซื้อ
9000 ใบ 1.32 บาทสั่งซื้อ 1.36 บาทสั่งซื้อ 1.46 บาทสั่งซื้อ 1.60 บาทสั่งซื้อ 1.79 บาทสั่งซื้อ
10000 ใบ 1.27 บาทสั่งซื้อ 1.32 บาทสั่งซื้อ 1.42 บาทสั่งซื้อ 1.56 บาทสั่งซื้อ 1.75 บาทสั่งซื้อ
20000 ใบ 1.06 บาทสั่งซื้อ 1.11 บาทสั่งซื้อ 1.21 บาทสั่งซื้อ 1.35 บาทสั่งซื้อ 1.54 บาทสั่งซื้อ
50000 ใบ 0.82 บาทสั่งซื้อ 0.86 บาทสั่งซื้อ 0.96 บาทสั่งซื้อ 1.10 บาทสั่งซื้อ 1.29 บาทสั่งซื้อ
100000 ใบ 0.69 บาทสั่งซื้อ 0.73 บาทสั่งซื้อ 0.83 บาทสั่งซื้อ 0.97 บาทสั่งซื้อ 1.16 บาทสั่งซื้อ

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ F14 4 สี 2 ด้าน

แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ ขนาด F14 (8 1/2" x 14") พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์ค แบบละ 1200 บาท (2 หน้า F14) ค่าพับ 10000 ละ 700 บาท (ค่าพับขั้นต่ำ 300 บาท) ฟรีค่าออกแบบเมื่อพิมพ์ตั้งแต่ 10000 แผ่นขึ้นไปอาบเงายูวี 2 หน้า เพิ่มอีกใบละ 50 สตางค์

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : F14 (8 ½ ” x 14” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 50 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : F14 (8 ½ ” x 14” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 50 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 100 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : F14 (8 ½ ” x 14” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 50 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 130 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : F14 (8 ½ ” x 14” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 50 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 160 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : F14 (8 ½ ” x 14” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 50 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน