ใบปลิว

ใบปลิว A4/3 4 สี หน้าเดียว

  ราคาต่อใบ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
600 ใบ 2.35 บาท 2.37 บาท 2.43 บาท 2.50 บาท 3.44 บาท
3000 ใบ 0.58 บาท 0.59 บาท 0.62 บาท 0.67 บาท 0.87 บาท
6000 ใบ 0.39 บาท 0.40 บาท 0.43 บาท 0.47 บาท 0.63 บาท
12000 ใบ 0.34 บาท 0.36 บาท 0.38 บาท 0.42 บาท 0.44 บาท
18000 ใบ 0.30 บาท 0.31 บาท 0.33 บาท 0.37 บาท 0.38 บาท
24000 ใบ 0.23 บาท 0.24 บาท 0.27 บาท 0.32 บาท 0.35 บาท
30000 ใบ 0.19 บาท 0.20 บาท 0.23 บาท 0.27 บาท 0.34 บาท
36000 ใบ 0.18 บาท 0.19 บาท 0.22 บาท 0.26 บาท 0.33 บาท
42000 ใบ 0.17 บาท 0.18 บาท 0.21 บาท 0.25 บาท 0.32 บาท
48000 ใบ 0.16 บาท 0.17 บาท 0.20 บาท 0.24 บาท 0.31 บาท
54000 ใบ 0.15 บาท 0.16 บาท 0.19 บาท 0.23 บาท 0.31 บาท
60000 ใบ 0.14 บาท 0.16 บาท 0.18 บาท 0.22 บาท 0.30 บาท
120000 ใบ 0.14 บาท 0.15 บาท 0.18 บาท 0.21 บาท 0.28 บาท

 

ใบปลิว A4/3 4 สี หน้าเดียว

ใบปลิว พิมพ์ขนาด A4/3 พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว ไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์ค หน้าละ 400 บาท ฟรีค่าออกแบบเมื่อพิมพ์ 60000 ใบขึ้นไป อาบยูวีหน้าเดียวคิดหน้าละ 15 สตางค์

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A4/3 (8 ¼” x 3 7/12”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 •  กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A4/3 (8 ¼” x 3 7/12”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A4/3 (8 ¼” x 3 7/12”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A4/3 (8 ¼” x 3 7/12”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 160 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A4/3 (8 ¼” x 3 7/12”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน
ใบปลิว

ใบปลิว A5 4 สี หน้าเดียว

  ราคาต่อใบ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
500 ใบ 2.82 บาท 2.83 บาท 2.85 บาท 2.90 บาท 4.19 บาท
1000 ใบ 1.42 บาท 1.43 บาท 1.45 บาท 1.50 บาท 2.26 บาท
2000 ใบ 0.92 บาท 0.93 บาท 0.95 บาท 1.00 บาท 1.30 บาท
3000 ใบ 0.77 บาท 0.78 บาท 0.80 บาท 0.85 บาท 1.14 บาท
4000 ใบ 0.62 บาท 0.63 บาท 0.65 บาท 0.70 บาท 0.94 บาท
5000 ใบ 0.52 บาท 0.53บาท 0.55 บาท 0.60 บาท 0.83 บาท
6000 ใบ 0.42 บาท 0.43 บาท 0.45 บาท 0.50 บาท 0.76 บาท
7000 ใบ 0.41 บาท 0.42 บาท 0.44 บาท 0.49 บาท 0.70 บาท
8000 ใบ 0.40 บาท 0.41 บาท 0.43 บาท 0.48 บาท 0.67 บาท
9000 ใบ 0.39 บาท 0.40 บาท 0.42 บาท 0.47 บาท 0.63 บาท
10000 ใบ 0.37 บาท 0.38 บาท 0.40 บาท 0.45 บาท 0.61 บาท
20000 ใบ 0.32 บาท 0.33 บาท 0.35 บาท 0.40 บาท 0.50 บาท
50000 ใบ 0.27 บาท 0.28 บาท 0.30 บาท 0.35 บาท 0.44 บาท
100000 ใบ 0.23 บาท 0.24 บาท 0.28 บาท 0.34 บาท 0.42 บาท

 

ใบปลิว A5 4 สี หน้าเดียว

ใบปลิว พิมพ์ขนาด A5 พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว ไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์ค หน้าละ 400 บาท ฟรีค่าออกแบบ เมื่อพิมพ์ 20000 ใบขึ้นไป อาบยูวีหน้าเดียวคิดหน้าละ 20 สตางค์

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 100  แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 130  แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 160 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

ใบปลิว A4 4 สี ด้านเดียว

  ราคาต่อใบ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
200 ใบ 7.42 บาท 7.43 บาท 7.45 บาท 7.50 บาท 10.31 บาท
300 ใบ 4.92 บาท 4.93 บาท 4.95 บาท 5.00 บาท 7.09 บาท
500 ใบ 2.92 บาท 2.93 บาท 2.95 บาท 3.00 บาท 4.52 บาท
1000 ใบ 1.92 บาท 1.93 บาท 1.95 บาท 2.41 2.00บาท 2.59 บาท
2000 ใบ 1.32 บาท 1.33 บาท 1.35 บาท 1.40 บาท 1.87 บาท
3000 ใบ 0.92 บาท 0.93 บาท 0.95 บาท 1.00 บาท 1.51 บาท
4000 ใบ 0.87 บาท 0.88 บาท 0.90 บาท 0.95 บาท 1.33 บาท
5000 ใบ 0.82 บาท 0.83 บาท 0.85 บาท 0.90 บาท 1.22 บาท
6000 ใบ 0.80 บาท 0.81 บาท 0.83 บาท 0.88 บาท 1.14 บาท
7000 ใบ 0.71 บาท 0.74 บาท 0.81 บาท 0.86 บาท 1.09 บาท
8000 ใบ 0.67 บาท 0.71 บาท 0.79 บาท 0.84 บาท 1.05 บาท
9000 ใบ 0.64 บาท 0.68 บาท 0.76 บาท 0.82 บาท 1.02 บาท
10000 ใบ 0.62 บาท 0.65 บาท 0.73 บาท 0.80 บาท 1.00 บาท
20000 ใบ 0.52 บาท 0.56 บาท 0.64 บาท 0.75 บาท 0.91 บาท
50000 ใบ 0.45 บาท 0.48 บาท 0.56 บาท 0.68 บาท 0.83 บาท
100000 ใบ 0.40 บาท 0.44 บาท 0.52 บาท 0.63 บาท 0.78 บาท

 

ใบปลิว A4 4 สี ด้านเดียว

ใบปลิว พิมพ์ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี ด้านเดียว ไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์ค หน้าละ 500 บาท ฟรีค่าออกแบบเมื่อพิมพ์ 10000 ใบขึ้นไป อาบยูวีหน้าเดียว หน้าละ 40 สตางค์

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 3/4”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 3/4”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 3/4”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 3/4”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 160 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 3/4”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง

ใบปลิว A3 4 สี หน้าเดียว

  ราคาต่อใบ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
100 ใบ 19.12 บาท 19.26 บาท 19.58 บาท 20.02 บาท 20.61 บาท
200 ใบ 9.84 บาท 9.95 บาท 10.18 บาท 10.51 บาท 10.96 บาท
300 ใบ 6.75 บาท 6.84 บาท 7.05 บาท 7.35 บาท 7.74 บาท
500 ใบ 4.27 บาท 4.36 บาท 4.55 บาท 4.81 บาท 5.17 บาท
1000 ใบ 2.92 บาท 3.00 บาท 3.17 บาท 3.41 บาท 3.74 บาท
2000 ใบ 1.87 บาท 1.94 บาท 2.10 บาท 2.34 บาท 2.65 บาท
3000 ใบ 1.51 บาท 1.59 บาท 1.75 บาท 1.98 บาท 2.29 บาท
4000 ใบ 1.34 บาท 1.41 บาท 1.57 บาท 1.80 บาท 2.10 บาท
5000 ใบ 1.23 บาท 1.30 บาท 1.47 บาท 1.69 บาท 1.99 บาท
6000 ใบ 1.17 บาท 1.24 บาท 1.41 บาท 1.64 บาท 1.94 บาท
7000 ใบ 1.12 บาท 1.19 บาท 1.36 บาท 1.58 บาท 1.89 บาท
8000 ใบ 1.08 บาท 1.15 บาท 1.32 บาท 1.54 บาท 1.85 บาท
9000 ใบ 1.05 บาท 1.12 บาท 1.29 บาท 1.51 บาท 1.81 บาท
10000 ใบ 1.03 บาท 1.10 บาท 1.26 บาท 1.49 บาท 1.79 บาท
20000 ใบ 0.93 บาท 1.00 บาท 1.16 บาท 1.38 บาท 1.69 บาท
50000 ใบ 0.80 บาท 0.87 บาท 1.03 บาท 1.25 บาท 1.55 บาท
100000 ใบ 0.73 บาท 0.80 บาท 0.96 บาท 1.18 บาท 1.48 บาท

 

ใบปลิว A3 4 สี หน้าเดียว

ใบปลิว พิมพ์ขนาด A3 พิมพ์ 4 สีด้านเดียวไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์ค หน้าละ 1000 บาท ฟรีค่าออกแบบเมื่อพิมพ์ 10000 แผ่นขึ้นไป อาบยูวีหน้าเดียว หน้าละ 80 สตางค์

Spec

 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน
 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70  แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A3 (16 1/2” x 11 3/4”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80  แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A3 (16 1/2” x 11 3/4”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 100  แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A3 (16 1/2” x 11 3/4”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 130  แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A3 (16 1/2” x 11 3/4”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 160  แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : A3 (16 1/2” x 11 3/4”)
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

 

ใบปลิว A3 4 สี 2 ด้าน

  ราคาต่อใบ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
100 37.12 บาท 37.26 บาท 37.58 บาท 38.02 บาท 38.61 บาท
200 18.84 บาท 18.95 บาท 19.18 บาท 19.51 บาท 19.96 บาท
300 12.75 บาท 12.84 บาท 13.05 บาท 13.35  บาท 13.74 บาท
500 7.87 บาท 7.96 บาท 8.15 บาท 8.41 บาท 8.77 บาท
1000 5.22 บาท 5.30 บาท 5.47 บาท 5.71 บาท 6.04 บาท
2000 3.14 บาท 3.21 บาท 3.38 บาท 3.61 บาท 3.92 บาท
3000 2.45 บาท 2.52 บาท 2.68 บาท 2.91 บาท 3.22 บาท
4000 2.10  บาท 2.17 บาท 2.33 บาท 2.56 บาท 2.87 บาท
5000 1.89 บาท 1.96 บาท 2.13 บาท 2.35 บาท 2.65 บาท
6000 1.76 บาท 1.84 บาท 2.00 บาท 2.23 บาท 2.53 บาท
7000 1.66 บาท 1.74 บาท 1.90 บาท 2.12 บาท 2.43 บาท
8000 1.59 บาท 1.66 บาท 1.82 บาท 2.05 บาท 2.35 บาท
9000 1.53 บาท 1.60 บาท 1.76 บาท 1.99 บาท 2.29 บาท
10000 1.48 บาท 1.55 บาท 1.72 บาท 1.94 บาท 2.24 บาท
20000 1.28 บาท 1.35 บาท 1.51 บาท 1.73 บาท 2.03 บาท
50000 1.03 บาท 1.10 บาท 1.26 บาท 1.48 บาท 1.78 บาท
100000 0.90 บาท 0.97 บาท 1.12 บาท 1.35 บาท 1.65 บาท

 

ใบปลิว A3 4 สี 2 ด้าน

ใบปลิวขนาด A3 (29.7x42) พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์คแบบละ 2000 บาท (2 หน้า A3) ฟรีค่าออกแบบเมื่อพิมพ์ 10000 ใบขึ้นไป อาบเงายูวี 2 ด้าน เพิ่มอีกใบละ 60 สตางค์
Spec
 

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A3 (16 ½ ” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 60 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A3 (16 ½ ” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 60 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 100 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A3 (16 ½ ” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 60 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 130 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A3 (16 ½ ” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 60 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 160 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A3 (16 ½ ” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 60 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

 

ใบปลิว A5 4 สี 2 ด้าน

  ราคาใบละ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
500 ใบ 3.86 บาท 3.89 บาท 3.96 บาท 4.06 บาท 4.19 บาท
1000 ใบ 2.00 บาท 2.02 บาท 2.08 บาท 2.16 บาท 2.26 บาท
2000 ใบ 1.07 บาท 1.34 บาท 1.39 บาท 1.46 บาท 1.55 บาท
3000 ใบ 1.01 บาท 1.03 บาท 1.08 บาท 1.14 บาท 1.22 บาท
4000 ใบ 0.80 บาท 0.81 บาท 0.86 บาท 0.92 บาท 1.00 บาท
5000 ใบ 0.71 บาท 0.73 บาท 0.78 บาท 0.84 บาท 0.92 บาท
6000 ใบ 0.62 บาท 0.63 บาท 0.65 บาท 0.70 บาท 0.82 บาท
7000 ใบ 0.57 บาท 0.58 บาท 0.60 บาท 0.65 บาท 0.78 บาท
8000 ใบ 0.52 บาท 0.53 บาท 0.55 บาท 0.60 บาท 0.73 บาท
9000 ใบ 0.46 บาท 0.47 บาท 0.50 บาท 0.55 บาท 0.71 บาท
10000 ใบ 0.42 บาท 0.43 บาท 0.45 บาท 0.50 บาท 0.67 บาท
20000 ใบ 0.37 บาท 0.38 บาท 0.40 บาท 0.45 บาท 0.58 บาท
50000 ใบ 0.31 บาท 0.33 บาท 0.37 บาท 0.42 บาท 0.50 บาท
100000 ใบ 0.26 บาท 0.28 บาท 0.32 บาท 0.38 บาท 0.45 บาท

 

ใบปลิว A5 4 สี 2 ด้าน

ใบปลิวขนาด A5 (14.85x21ซม.) พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์คแบบละ 600 บาท (2 หน้า A5)  ฟรีค่าออกแบบเมื่อพิมพ์ 20000 ใบขึ้นไป อาบยูวี 2 หน้าเพิ่มอีกหน้าละ 20 สตางค์
 
Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มหน้าละ 20 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มหน้าละ 20 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มหน้าละ 20 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มหน้าละ 20 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต160 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A5 (8 ¼” x 5 7/8” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มหน้าละ 20 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

ใบปลิว F14 4 สี 2 ด้าน

  ราคาต่อใบ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
100 ใบ 36.70 บาท 36.80 บาท 37.00 บาท 37.26 บาท 37.64 บาท
200 ใบ 18.53 บาท 18.60 บาท 18.75 บาท 18.95 บาท 19.23 บาท
300 ใบ 12.47 บาท 12.54 บาท 12.67 บาท 12.84 บาท 13.10 บาท
500 ใบ 7.62 บาท 7.68 บาท 7.80 บาท 7.96 บาท 8.19 บาท
1000 ใบ 4.99 บาท 5.04 บาท 5.15 บาท 5.30 บาท 5.50 บาท
2000 ใบ 2.92 บาท 2.97 บาท 3.07 บาท 3.22 บาท 3.44 บาท
3000 ใบ 2.23 บาท 2.28 บาท 2.38 บาท 2.51 บาท 2.71 บาท
4000 ใบ 1.89 บาท 1.93 บาท 2.03 บาท 2.17 บาท 2.37 บาท
5000 ใบ 1.68 บาท 1.73 บาท 1.83 บาท 1.97 บาท 2.16 บาท
6000 ใบ 1.58 บาท 1.59 บาท 1.70 บาท 1.84 บาท 2.03 บาท
7000 ใบ 1.45 บาท 1.50 บาท 1.60 บาท 1.74 บาท 1.93 บาท
8000 ใบ 1.38 บาท 1.42 บาท 1.52 บาท 1.66 บาท 1.85 บาท
9000 ใบ 1.32 บาท 1.36 บาท 1.46 บาท 1.60 บาท 1.79 บาท
10000 ใบ 1.27 บาท 1.32 บาท 1.42 บาท 1.56 บาท 1.75 บาท
20000 ใบ 1.06 บาท 1.11 บาท 1.21 บาท 1.35 บาท 1.54 บาท
50000 ใบ 0.82 บาท 0.86 บาท 0.96 บาท 1.10 บาท 1.29 บาท
100000 ใบ 0.69 บาท 0.73 บาท 0.83 บาท 0.97 บาท 1.16 บาท

 

ใบปลิว F14 4 สี 2 ด้าน

ใบปลิวขนาด F14 (8 1/2" x 14") พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์ค แบบละ 1200 บาท (2 หน้า F14) ฟรีค่าออกแบบเมื่อพิมพ์ตั้งแต่ 10000 แผ่นขึ้นไปอาบเงายูวี 2 หน้า เพิ่มอีกหน้าละ 50 สตางค์
Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : F14 (8 ½ ” x 14” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 50 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : F14 (8 ½ ” x 14” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 50 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 100 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : F14 (8 ½ ” x 14” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 50 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 130 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : F14 (8 ½ ” x 14” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 50 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 160 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : F14 (8 ½ ” x 14” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มแผ่นละ 50 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

ใบปลิว A4 4 สี 2 ด้าน

  ราคาต่อใบ
จำนวน ปอนด์ 70 แกรม ปอนด์ 80 แกรม อาร์ต 100 แกรม อาร์ต 130 แกรม อาร์ต 160 แกรม
100 ใบ 18.84 บาทสั่งซื้อ 18.95 บาทสั่งซื้อ 19.18 บาทสั่งซื้อ 19.51 บาทสั่งซื้อ 19.96 บาทสั่งซื้อ
200 ใบ 9.56 บาทสั่งซื้อ 9.64 บาทสั่งซื้อ 9.79 บาทสั่งซื้อ 10.01 บาทสั่งซื้อ 10.31 บาทสั่งซื้อ
300 ใบ 6.47 บาทสั่งซื้อ 6.53 บาทสั่งซื้อ 6.66 บาทสั่งซื้อ 6.84 บาทสั่งซื้อ 7.09 บาทสั่งซื้อ
500 ใบ 4.00 บาทสั่งซื้อ 4.04 บาทสั่งซื้อ 4.16 บาทสั่งซื้อ 4.31 3.00 บาทสั่งซื้อ 4.52 บาทสั่งซื้อ
1000 ใบ 2.64 บาทสั่งซื้อ 2.68 บาทสั่งซื้อ 2.73 บาทสั่งซื้อ 2.50 บาทสั่งซื้อ 3.09 บาทสั่งซื้อ
2000 ใบ 1.59 บาทสั่งซื้อ 1.53 บาทสั่งซื้อ 1.70 บาทสั่งซื้อ 1.80 บาทสั่งซื้อ 1.90 บาทสั่งซื้อ
3000 ใบ 1.23 บาทสั่งซื้อ 1.27 บาทสั่งซื้อ 1.36 บาทสั่งซื้อ 1.47 บาทสั่งซื้อ 1.63 บาทสั่งซื้อ
4000 ใบ 1.06 บาทสั่งซื้อ 1.02 บาทสั่งซื้อ 1.10 บาทสั่งซื้อ 1.20 บาทสั่งซื้อ 1.30 บาทสั่งซื้อ
5000 ใบ 0.89 บาทสั่งซื้อ 0.90 บาทสั่งซื้อ 0.95 บาทสั่งซื้อ 1.19 1.00 บาทสั่งซื้อ 1.20 บาทสั่งซื้อ
6000 ใบ 0.84 บาทสั่งซื้อ 0.85 บาทสั่งซื้อ 0.90 บาทสั่งซื้อ 0.97 บาทสั่งซื้อ 1.14 บาทสั่งซื้อ
7000 ใบ 0.79 บาทสั่งซื้อ 0.80 บาทสั่งซื้อ 0.85 บาทสั่งซื้อ 0.94 บาทสั่งซื้อ 1.09 บาทสั่งซื้อ
8000 ใบ 0.74 บาทสั่งซื้อ 0.75 บาทสั่งซื้อ 0.80 บาทสั่งซื้อ 0.91บาทสั่งซื้อ 1.05 บาทสั่งซื้อ
9000 ใบ 0.69 บาทสั่งซื้อ 0.70 บาทสั่งซื้อ 0.75 บาทสั่งซื้อ 0.88 บาทสั่งซื้อ 1.02 บาทสั่งซื้อ
10000 ใบ 0.67 บาทสั่งซื้อ 0.68 บาทสั่งซื้อ 0.70 บาทสั่งซื้อ 0.97 0.80 บาทสั่งซื้อ 0.90 บาทสั่งซื้อ
20000 ใบ 0.49 บาทสั่งซื้อ 0.50 บาทสั่งซื้อ 0.58 บาทสั่งซื้อ 0.63 บาทสั่งซื้อ 0.77 บาทสั่งซื้อ
50000 ใบ 0.39บาทสั่งซื้อ 0.40 บาทสั่งซื้อ 0.50 บาทสั่งซื้อ 0.58 บาทสั่งซื้อ 0.72 บาทสั่งซื้อ
100000 ใบ 0.37บาทสั่งซื้อ 0.38 บาทสั่งซื้อ 0.47 บาทสั่งซื้อ 0.55 บาทสั่งซื้อ 0.70 บาทสั่งซื้อ

ใบปลิว A4 4 สี 2 ด้าน

ใบปลิว ขนาด A4 (21x29.7ซม.) พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์ค แบบล่ะ 1000 บาท (2หน้า A4) ฟรีค่าออกแบบเมื่อพิมพ์ 10000 ใบขึ้นไป อาบเงายูวี 2 หน้าเพิ่มอีกหน้าละ 40 สตางค์

 

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มหน้าละ 40 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

 

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มหน้าละ 40 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

 

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 100 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มหน้าละ 40 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

 

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 130 แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มหน้าละ 40 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน

 

Spec

 • กระดาษ : อาร์ต 160  แกรม
 • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
 • ขนาด : A4 (8 ¼” x 11 ¾” )
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดเท่าขนาด พับตามแบบ ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • หมายเหตุ : อาบเงา ยูวี 2 ด้าน คิดเพิ่มหน้าละ 40 สตางค์
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 4 วัน