ฉลากสินค้า

ฉลากสินค้า 4 สี หน้าเดียว กระดาษปอนด์ 80 แกรม

  ฉลากสินค้า ราคาต่อใบ
จำนวน 2"x3.5" 2"x4" 2"x8" 3"x4" 3.5"x3.5" 4"x4" 4"x6" 5"x7" 5.5"x8.5" 6"x9" 8.5"x2.75" 8.5"x3.66" 8.5"x11" 11"x4.25
500 ใบ 0.84 บ.สั่งซื้อ 1.00 บ.สั่งซื้อ 2.00 บ.สั่งซื้อ 1.67 บ.สั่งซื้อ 1.67 บ.สั่งซื้อ 2.50 บ.สั่งซื้อ 3.34 บ.สั่งซื้อ 5.00 บ.สั่งซื้อ 5.00 บ.สั่งซื้อ 10.00 บ.สั่งซื้อ 3.34 บ.สั่งซื้อ 5.00 บ.สั่งซื้อ 10.00 บ.สั่งซื้อ 5.00 บ.สั่งซื้อ
1000 ใบ 0.84 บ.สั่งซื้อ 1.00 บ.สั่งซื้อ 1.93 บ.สั่งซื้อ 1.67 บ.สั่งซื้อ 1.67 บ.สั่งซื้อ 1.95 บ.สั่งซื้อ 2.02 บ.สั่งซื้อ 2.02 บ.สั่งซื้อ 2.02 บ.สั่งซื้อ 2.18 บ.สั่งซื้อ 1.95 บ.สั่งซื้อ 1.95 บ.สั่งซื้อ 2.18 บ.สั่งซื้อ 2.02 บ.สั่งซื้อ
2000 ใบ 0.84 บ.สั่งซื้อ 0.97 บ.สั่งซื้อ 1.00 บ.สั่งซื้อ 0.99 บ.สั่งซื้อ 0.99 บ.สั่งซื้อ 1.01 บ.สั่งซื้อ 1.09 บ.สั่งซื้อ 1.09 บ.สั่งซื้อ 1.09 บ.สั่งซื้อ 1.50 บ.สั่งซื้อ 1.01 บ.สั่งซื้อ 1.01 บ.สั่งซื้อ 1.50 บ.สั่งซื้อ 1.09 บ.สั่งซื้อ
3000 ใบ 0.65 บ.สั่งซื้อ 0.66 บ.สั่งซื้อ 0.69 บ.สั่งซื้อ 0.68 บ.สั่งซื้อ 0.68 บ.สั่งซื้อ 0.70 บ.สั่งซื้อ 0.78 บ.สั่งซื้อ 0.95 บ.สั่งซื้อ 0.95 บ.สั่งซื้อ 1.19 บ.สั่งซื้อ 0.70 บ.สั่งซื้อ 0.70 บ.สั่งซื้อ 1.19 บ.สั่งซื้อ 0.95 บ.สั่งซื้อ
5000 ใบ 0.40 บ.สั่งซื้อ 0.41 บ.สั่งซื้อ 0.44 บ.สั่งซื้อ 0.43 บ.สั่งซื้อ 0.43 บ.สั่งซื้อ 0.56 บ.สั่งซื้อ 0.68 บ.สั่งซื้อ 0.68 บ.สั่งซื้อ 0.68 บ.สั่งซื้อ 0.90 บ.สั่งซื้อ 0.56 บ.สั่งซื้อ 0.56 บ.สั่งซื้อ 0.90 บ.สั่งซื้อ 0.68 บ.สั่งซื้อ
10000 ใบ 0.22 บ.สั่งซื้อ 0.22 บ.สั่งซื้อ 0.30 บ.สั่งซื้อ 0.29 บ.สั่งซื้อ 0.29 บ.สั่งซื้อ 0.34 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.66 บ.สั่งซื้อ 0.34 บ.สั่งซื้อ 0.34 บ.สั่งซื้อ 0.66 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ
20000 ใบ 0.15 บ.สั่งซื้อ 0.15 บ.สั่งซื้อ 0.20 บ.สั่งซื้อ 0.19 บ.สั่งซื้อ 0.19 บ.สั่งซื้อ 0.23 บ.สั่งซื้อ 0.33 บ.สั่งซื้อ 0.33 บ.สั่งซื้อ 0.33 บ.สั่งซื้อ 0.56 บ.สั่งซื้อ 0.23 บ.สั่งซื้อ 0.23 บ.สั่งซื้อ 0.56 บ.สั่งซื้อ 0.33 บ.สั่งซื้อ
30000 ใบ 0.12 บ.สั่งซื้อ 0.12 บ.สั่งซื้อ 0.16 บ.สั่งซื้อ 0.15 บ.สั่งซื้อ 0.15 บ.สั่งซื้อ 0.19 บ.สั่งซื้อ 0.30 บ.สั่งซื้อ 0.30 บ.สั่งซื้อ 0.30 บ.สั่งซื้อ 0.52 บ.สั่งซื้อ 0.19 บ.สั่งซื้อ 0.19 บ.สั่งซื้อ 0.52 บ.สั่งซื้อ 0.30 บ.สั่งซื้อ
50000 ใบ 0.09 บ.สั่งซื้อ 0.09 บ.สั่งซื้อ 0.14 บ.สั่งซื้อ 0.12 บ.สั่งซื้อ 0.12 บ.สั่งซื้อ 0.16 บ.สั่งซื้อ 0.27 บ.สั่งซื้อ 0.27 บ.สั่งซื้อ 0.27 บ.สั่งซื้อ 0.49 บ.สั่งซื้อ 0.16 บ.สั่งซื้อ 0.16 บ.สั่งซื้อ 0.49 บ.สั่งซื้อ 0.27 บ.สั่งซื้อ
100000 ใบ 0.06 บ.สั่งซื้อ 0.07 บ.สั่งซื้อ 0.11 บ.สั่งซื้อ 0.10 บ.สั่งซื้อ 0.10 บ.สั่งซื้อ 0.14 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.44 บ.สั่งซื้อ 0.14 บ.สั่งซื้อ 0.14 บ.สั่งซื้อ 0.44 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ

ฉลากสินค้า 4 สี หน้าเดียว กระดาษปอนด์ 80 แกรม

พิมพ์ฉลากสินค้า พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว วัสดุพิมพ์เป็นกระดาษปอนด์ 80 แกรม ตัดตามขนาด ไม่ได้อาบเงา

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 3.5”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 8”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 3” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 3.5” x 3.5”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 4” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 4” x 6”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 5” x 7”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 5.5” x 8.5”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 6” x 9”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 2.75”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 3.66”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 11”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน

Spec

 • กระดาษ : ปอนด์ขาว 80 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 11” x 4.25”
 • งานเสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 2 วัน
ฉลากสินค้า

ฉลากสินค้า 4 สี หน้าเดียว กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม

  ฉลากสินค้า ราคาใบละ
จำนวน 2"x3.5" 2"x4" 2"x8" 3"x4" 3.5"x3.5" 4"x4" 4"x6" 5"x7" 5.5"x8.5" 6"x9" 8.5"x2.75" 8.5"x3.66" 8.5"x11" 11"x4.25
500 ใบ 4.00 บ.สั่งซื้อ 4.00 บ.สั่งซื้อ 4.04 บ.สั่งซื้อ 4.03 บ.สั่งซื้อ 4.03บ.สั่งซื้อ 4.06 บ.สั่งซื้อ 4.16 บ.สั่งซื้อ 4.16 บ.สั่งซื้อ 4.16 บ.สั่งซื้อ 4.38 บ.สั่งซื้อ 4.06 บ.สั่งซื้อ 4.06 บ.สั่งซื้อ 4.38 บ.สั่งซื้อ 4.16 บ.สั่งซื้อ
1000 ใบ 2.02 บ.สั่งซื้อ 2.02 บ.สั่งซื้อ 2.06 บ.สั่งซื้อ 2.05 บ.สั่งซื้อ 2.05 บ.สั่งซื้อ 2.08 บ.สั่งซื้อ 2.19 บ.สั่งซื้อ 2.19 บ.สั่งซื้อ 2.19 บ.สั่งซื้อ 2.50 บ.สั่งซื้อ 2.08 บ.สั่งซื้อ 2.08 บ.สั่งซื้อ 2.50 บ.สั่งซื้อ 2.19 บ.สั่งซื้อ
2000 ใบ 1.03 บ.สั่งซื้อ 1.03 บ.สั่งซื้อ 1.07 บ.สั่งซื้อ 1.06 บ.สั่งซื้อ 1.06 บ.สั่งซื้อ 1.10 บ.สั่งซื้อ 1.25 บ.สั่งซื้อ 1.25 บ.สั่งซื้อ 1.25 บ.สั่งซื้อ 1.81 บ.สั่งซื้อ 1.10 บ.สั่งซื้อ 1.10 บ.สั่งซื้อ 1.81 บ.สั่งซื้อ 1.25 บ.สั่งซื้อ
3000 ใบ 0.70 บ.สั่งซื้อ 0.70 บ.สั่งซื้อ 0.75 บ.สั่งซื้อ 0.73 บ.สั่งซื้อ 0.73 บ.สั่งซื้อ 0.79 บ.สั่งซื้อ 1.11 บ.สั่งซื้อ 1.11 บ.สั่งซื้อ 1.11 บ.สั่งซื้อ 1.50 บ.สั่งซื้อ 0.79 บ.สั่งซื้อ 0.79 บ.สั่งซื้อ 1.50 บ.สั่งซื้อ 1.11 บ.สั่งซื้อ
5000 ใบ 0.43 บ.สั่งซื้อ 0.44 บ.สั่งซื้อ 0.50 บ.สั่งซื้อ 0.48 บ.สั่งซื้อ 0.48 บ.สั่งซื้อ 0.63 บ.สั่งซื้อ 0.84 บ.สั่งซื้อ 0.84 บ.สั่งซื้อ 0.84 บ.สั่งซื้อ 1.21 บ.สั่งซื้อ 0.63 บ.สั่งซื้อ 0.63 บ.สั่งซื้อ 1.21 บ.สั่งซื้อ 0.84 บ.สั่งซื้อ
10000 ใบ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.25 บ.สั่งซื้อ 0.37 บ.สั่งซื้อ 0.35 บ.สั่งซื้อ 0.35 บ.สั่งซื้อ 0.42 บ.สั่งซื้อ 0.61 บ.สั่งซื้อ 0.61 บ.สั่งซื้อ 0.61 บ.สั่งซื้อ 0.97 บ.สั่งซื้อ 0.42 บ.สั่งซื้อ 0.42 บ.สั่งซื้อ 0.97 บ.สั่งซื้อ 0.61 บ.สั่งซื้อ
20000 ใบ 0.17 บ.สั่งซื้อ 0.18 บ.สั่งซื้อ 0.26 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.31 บ.สั่งซื้อ 0.49 บ.สั่งซื้อ 0.49 บ.สั่งซื้อ 0.49 บ.สั่งซื้อ 0.87 บ.สั่งซื้อ 0.31 บ.สั่งซื้อ 0.31 บ.สั่งซื้อ 0.87 บ.สั่งซื้อ 0.49 บ.สั่งซื้อ
30000 ใบ 0.14 บ.สั่งซื้อ 0.15 บ.สั่งซื้อ 0.23 บ.สั่งซื้อ 0.21 บ.สั่งซื้อ 0.21 บ.สั่งซื้อ 0.27 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.83 บ.สั่งซื้อ 0.27 บ.สั่งซื้อ 0.27 บ.สั่งซื้อ 0.83 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ
50000 ใบ 0.11 บ.สั่งซื้อ 0.12 บ.สั่งซื้อ 0.20 บ.สั่งซื้อ 0.17 บ.สั่งซื้อ 0.17 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.43 บ.สั่งซื้อ 0.43 บ.สั่งซื้อ 0.43 บ.สั่งซื้อ 0.79 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.79 บ.สั่งซื้อ 0.43 บ.สั่งซื้อ
100000 ใบ 0.09 บ.สั่งซื้อ 0.10 บ.สั่งซื้อ 0.18 บ.สั่งซื้อ 0.15 บ.สั่งซื้อ 0.15 บ.สั่งซื้อ 0.21 บ.สั่งซื้อ 0.40 บ.สั่งซื้อ 0.40 บ.สั่งซื้อ 0.40 บ.สั่งซื้อ 0.74 บ.สั่งซื้อ 0.21 บ.สั่งซื้อ 0.21 บ.สั่งซื้อ 0.74 บ.สั่งซื้อ 0.40 บ.สั่งซื้อ

ฉลากสินค้า 4 สี หน้าเดียว กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม

พิมพ์ฉลากสินค้า พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว วัสดุพิมพ์เป็นกระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม อาบเงายูวี ตัดตามรูปร่าง

Spec

 

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 3.5”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวีตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 8”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 3” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 3.5” x 3.5”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 4” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 4” x 6”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 5” x 7”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 5.5” x 8.5”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 6” x 9”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 2.75”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 3.66”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 11”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 100 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 11” x 4.25”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

ฉลากสินค้า 4 สีหน้าเดียว สติกเกอร์ PVC

  ฉลากสินค้า ราคาใบละ
จำนวน 2"x3.5" 2"x4" 2"x8" 3"x4" 3.5"x3.5" 4"x4" 4"x6" 5"x7" 5.5"x8.5" 6"x9" 8.5"x2.75" 8.5"x3.66" 8.5"x11" 11"x4.25
500 ใบ 9.22 บ.สั่งซื้อ 9.22 บ.สั่งซื้อ 9.48 บ.สั่งซื้อ 9.30 บ.สั่งซื้อ 9.40 บ.สั่งซื้อ 9.40 บ.สั่งซื้อ 9.56 บ.สั่งซื้อ 11.93 บ.สั่งซื้อ 12.34 บ.สั่งซื้อ 12.34 บ.สั่งซื้อ 11.72 บ.สั่งซื้อ 11.93 บ.สั่งซื้อ 13.67 บ.สั่งซื้อ 12.34 บ.สั่งซื้อ
1000 ใบ 5.71 บ.สั่งซื้อ 5.71บ.สั่งซื้อ 5.97 บ.สั่งซื้อ 5.78 บ.สั่งซื้อ 5.89 บ.สั่งซื้อ 5.89 บ.สั่งซื้อ 6.04 บ.สั่งซื้อ 6.41 บ.สั่งซื้อ 6.84 บ.สั่งซื้อ 6.84 บ.สั่งซื้อ 6.17 บ.สั่งซื้อ 6.41 บ.สั่งซื้อ 8.30 บ.สั่งซื้อ 6.84 บ.สั่งซื้อ
2000 ใบ 2.95 บ.สั่งซื้อ 2.95 บ.สั่งซื้อ 3.21 บ.สั่งซื้อ 3.02 บ.สั่งซื้อ 3.12 บ.สั่งซื้อ 3.12 บ.สั่งซื้อ 3.28 บ.สั่งซื้อ 3.69 บ.สั่งซื้อ 4.15 บ.สั่งซื้อ 4.15 บ.สั่งซื้อ 3.42 บ.สั่งซื้อ 3.69 บ.สั่งซื้อ 6.34 บ.สั่งซื้อ 4.15 บ.สั่งซื้อ
3000 ใบ 2.02 บ.สั่งซื้อ 2.02 บ.สั่งซื้อ 2.28 บ.สั่งซื้อ 2.10 บ.สั่งซื้อ 2.19 บ.สั่งซื้อ 2.19 บ.สั่งซื้อ 2.39 บ.สั่งซื้อ 2.77 บ.สั่งซื้อ 3.76 บ.สั่งซื้อ 3.76 บ.สั่งซื้อ 2.53 บ.สั่งซื้อ 2.77 บ.สั่งซื้อ 5.45 บ.สั่งซื้อ 3.76 บ.สั่งซื้อ
5000 ใบ 1.28 บ.สั่งซื้อ 1.28 บ.สั่งซื้อ 1.57 บ.สั่งซื้อ 1.37 บ.สั่งซื้อ 1.48 บ.สั่งซื้อ 1.48 บ.สั่งซื้อ 1.66 บ.สั่งซื้อ 2.35 บ.สั่งซื้อ 2.98 บ.สั่งซื้อ 2.98 บ.สั่งซื้อ 2.10 บ.สั่งซื้อ 2.35 บ.สั่งซื้อ 4.68 บ.สั่งซื้อ 2.98 บ.สั่งซื้อ
10000 ใบ 0.74 บ.สั่งซื้อ 0.74 บ.สั่งซื้อ 1.18 บ.สั่งซื้อ 0.83 บ.สั่งซื้อ 1.08 บ.สั่งซื้อ 1.08 บ.สั่งซื้อ 1.27 บ.สั่งซื้อ 1.73 บ.สั่งซื้อ 2.34 บ.สั่งซื้อ 2.34 บ.สั่งซื้อ 1.49 บ.สั่งซื้อ 1.73 บ.สั่งซื้อ 3.94 บ.สั่งซื้อ 2.34 บ.สั่งซื้อ
20000 ใบ 0.54 บ.สั่งซื้อ 0.54 บ.สั่งซื้อ 0.87 บ.สั่งซื้อ 0.64 บ.สั่งซื้อ 0.77 บ.สั่งซื้อ 0.77 บ.สั่งซื้อ 0.99 บ.สั่งซื้อ 1.43 บ.สั่งซื้อ 1.97 บ.สั่งซื้อ 1.97 บ.สั่งซื้อ 1.15 บ.สั่งซื้อ 1.43 บ.สั่งซื้อ 3.66 บ.สั่งซื้อ 1.97 บ.สั่งซื้อ
30000 ใบ 0.43 บ.สั่งซื้อ 0.43 บ.สั่งซื้อ 0.78 บ.สั่งซื้อ 0.55 บ.สั่งซื้อ 0.66 บ.สั่งซื้อ 0.66 บ.สั่งซื้อ 0.88 บ.สั่งซื้อ 1.32 บ.สั่งซื้อ 1.89 บ.สั่งซื้อ 1.89 บ.สั่งซื้อ 1.05 บ.สั่งซื้อ 1.32 บ.สั่งซื้อ 3.53 บ.สั่งซื้อ 1.89 บ.สั่งซื้อ
50000 ใบ 0.35 บ.สั่งซื้อ 0.35 บ.สั่งซื้อ 0.69 บ.สั่งซื้อ 0.47 บ.สั่งซื้อ 0.58 บ.สั่งซื้อ 0.58 บ.สั่งซื้อ 0.79 บ.สั่งซื้อ 1.26 บ.สั่งซื้อ 1.79 บ.สั่งซื้อ 1.79 บ.สั่งซื้อ 0.97 บ.สั่งซื้อ 1.26 บ.สั่งซื้อ 3.42 บ.สั่งซื้อ 1.79 บ.สั่งซื้อ
100000 ใบ 0.29 บ.สั่งซื้อ 0.29 บ.สั่งซื้อ 0.63 บ.สั่งซื้อ 0.40 บ.สั่งซื้อ 0.51 บ.สั่งซื้อ 0.51 บ.สั่งซื้อ 0.73 บ.สั่งซื้อ 1.17 บ.สั่งซื้อ 1.71 บ.สั่งซื้อ 1.71 บ.สั่งซื้อ 0.90 บ.สั่งซื้อ 1.17 บ.สั่งซื้อ 3.25 บ.สั่งซื้อ 1.71 บ.สั่งซื้อ

ฉลากสินค้า 4 สีหน้าเดียว สติกเกอร์ PVC

ฉลากสินค้า พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว วัสดุพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC และไดคัท
Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 3.5”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 8”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 3” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 3.5” x 3.5”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 4” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 4” x 6”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 5” x 7”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 5.5” x 8.5”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 6” x 9”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 2.75”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 3.66”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 11”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PVC
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 11” x 4.25”
 • งานเสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

 

ฉลากสินค้า 4 สีหน้าเดียว สติกเกอร์กระดาษ

  ฉลากสินค้า ราคาใบละ
จำนวน 2"x3.5" 2"x4" 2"x8" 3"x4" 3.5"x3.5" 4"x4" 4"x6" 5"x7" 5.5"x8.5" 6"x9" 8.5"x2.75" 8.5"x3.66" 8.5"x11" 11"x4.25
500 ใบ 4.85 บาทสั่งซื้อ 4.85 บาทสั่งซื้อ 5.03 บาทสั่งซื้อ 4.91 บาทสั่งซื้อ 4.98 บาทสั่งซื้อ 4.98 บาทสั่งซื้อ 5.09 บาทสั่งซื้อ 7.33 บาทสั่งซื้อ 7.62 บาทสั่งซื้อ 7.62 บาทสั่งซื้อ 7.79 บาทสั่งซื้อ 7.38 บาทสั่งซื้อ 8.55 บาทสั่งซื้อ 7.62 บาทสั่งซื้อ
1000 ใบ 3.49 บาทสั่งซื้อ 3.49 บาทสั่งซื้อ 3.67 บาทสั่งซื้อ 3.54 บาทสั่งซื้อ 3.62 บาทสั่งซื้อ 3.62 บาทสั่งซื้อ 3.72 บาทสั่งซื้อ 3.98 บาทสั่งซื้อ 4.28 บาทสั่งซื้อ 4.28 บาทสั่งซื้อ 3.81 บาทสั่งซื้อ 3.98 บาทสั่งซื้อ 5.34 บาทสั่งซื้อ 4.28 บาทสั่งซื้อ
2000 ใบ 1.81 บาทสั่งซื้อ 1.81 บาทสั่งซื้อ 1.99 บาทสั่งซื้อ 1.86 บาทสั่งซื้อ 1.93 บาทสั่งซื้อ 1.93 บาทสั่งซื้อ 2.04 บาทสั่งซื้อ 2.34 บาทสั่งซื้อ 2.67 บาทสั่งซื้อ 2.67 บาทสั่งซื้อ 2.14 บาทสั่งซื้อ 2.34 บาทสั่งซื้อ 3.96 บาทสั่งซื้อ 2.67 บาทสั่งซื้อ
3000 ใบ 1.24 บาทสั่งซื้อ 1.24 บาทสั่งซื้อ 1.43 บาทสั่งซื้อ 1.30 บาทสั่งซื้อ 1.36 บาทสั่งซื้อ 1.36 บาทสั่งซื้อ 1.51 บาทสั่งซื้อ 1.78 บาทสั่งซื้อ 2.30 บาทสั่งซื้อ 2.30 บาทสั่งซื้อ 1.61 บาทสั่งซื้อ 1.78 บาทสั่งซื้อ 3.43 บาทสั่งซื้อ 2.30 บาทสั่งซื้อ
5000 ใบ 0.80 บาทสั่งซื้อ 0.80 บาทสั่งซื้อ 1.01 บาทสั่งซื้อ 0.86 บาทสั่งซื้อ 0.94 บาทสั่งซื้อ 0.94 บาทสั่งซื้อ 1.07 บาทสั่งซื้อ 1.45 บาทสั่งซื้อ 1.85 บาทสั่งซื้อ 1.85 บาทสั่งซื้อ 1.27 บาทสั่งซื้อ 1.45 บาทสั่งซื้อ 3.01 บาทสั่งซื้อ 1.85 บาทสั่งซื้อ
10000 ใบ 0.47 บาทสั่งซื้อ 0.47 บาทสั่งซื้อ 0.73 บาทสั่งซื้อ 0.54 บาทสั่งซื้อ 0.66 บาทสั่งซื้อ 0.66 บาทสั่งซื้อ 0.79 บาทสั่งซื้อ 1.03 บาทสั่งซื้อ 1.51 บาทสั่งซื้อ 1.51 บาทสั่งซื้อ 0.93 บาทสั่งซื้อ 1.03 บาทสั่งซื้อ 2.60 บาทสั่งซื้อ 1.51 บาทสั่งซื้อ
20000 ใบ 0.33 บาทสั่งซื้อ 0.33 บาทสั่งซื้อ 0.55 บาทสั่งซื้อ 0.40 บาทสั่งซื้อ 0.48 บาทสั่งซื้อ 0.48 บาทสั่งซื้อ 0.64 บาทสั่งซื้อ 0.93 บาทสั่งซื้อ 1.30 บาทสั่งซื้อ 1.30 บาทสั่งซื้อ 0.74 บาทสั่งซื้อ 0.93 บาทสั่งซื้อ 2.45 บาทสั่งซื้อ 1.30 บาทสั่งซื้อ
30000 ใบ 0.27 บาทสั่งซื้อ 0.27 บาทสั่งซื้อ 0.50 บาทสั่งซื้อ 0.35 บาทสั่งซื้อ 0.43 บาทสั่งซื้อ 0.43 บาทสั่งซื้อ 0.58 บาทสั่งซื้อ 0.89 บาทสั่งซื้อ 1.26 บาทสั่งซื้อ 1.26 บาทสั่งซื้อ 0.69 บาทสั่งซื้อ 0.87 บาทสั่งซื้อ 2.37 บาทสั่งซื้อ 1.26 บาทสั่งซื้อ
50000 ใบ 0.22 บาทสั่งซื้อ 0.22 บาทสั่งซื้อ 0.45 บาทสั่งซื้อ 0.30 บาทสั่งซื้อ 0.38 บาทสั่งซื้อ 0.38 บาทสั่งซื้อ 0.52 บาทสั่งซื้อ 0.84 บาทสั่งซื้อ 1.20 บาทสั่งซื้อ 1.20 บาทสั่งซื้อ 0.64 บาทสั่งซื้อ 0.84 บาทสั่งซื้อ 2.31 บาทสั่งซื้อ 1.20 บาทสั่งซื้อ
100000 ใบ 0.19 บาทสั่งซื้อ 0.19 บาทสั่งซื้อ 0.42 บาทสั่งซื้อ 0.26 บาทสั่งซื้อ 0.34 บาทสั่งซื้อ 0.34 บาทสั่งซื้อ 0.49 บาทสั่งซื้อ 0.79 บาทสั่งซื้อ 1.15 บาทสั่งซื้อ 1.15 บาทสั่งซื้อ 0.60 บาทสั่งซื้อ 0.79 บาทสั่งซื้อ 2.23 บาทสั่งซื้อ 1.15 บาทสั่งซื้อ

ฉลากสินค้า 4 สีหน้าเดียว สติกเกอร์กระดาษ

ฉลากสินค้า พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว วัสดุสติกเกอร์กระดาษ อาบเงายูวีพร้อมไดคัท

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 3.5”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 8”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ         
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 3” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 3.5” x 3.5”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 4” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 4” x 6”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 5” x 7”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 5.5” x 8.5”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 6” x 9”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 2.75”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 3.66”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 11”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

Spec

 • กระดาษ : สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 11” x 4.25”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ไดคัท และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน

ฉลากสินค้า 4 สีหน้าเดียว กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม

  ฉลากสินค้า ราคาใบละ
จำนวน 2"x3.5" 2"x4" 2"x8" 3"x4" 3.5"x3.5" 4"x4" 4"x6" 5"x7" 5.5"x8.5" 6"x9" 8.5"x2.75" 8.5"x3.66" 8.5"x11" 11"x4.25
500 ใบ 4.06 บ.สั่งซื้อ 4.06 บ.สั่งซื้อ 4.11 บ.สั่งซื้อ 4.10 บ.สั่งซื้อ 4.10 บ.สั่งซื้อ 4.14 บ.สั่งซื้อ 4.26 บ.สั่งซื้อ 4.26 บ.สั่งซื้อ 4.26 บ.สั่งซื้อ 4.51 บ.สั่งซื้อ 4.14 บ.สั่งซื้อ 4.14 บ.สั่งซื้อ 4.51 บ.สั่งซื้อ 4.26 บ.สั่งซื้อ
1000 ใบ 2.05 บ.สั่งซื้อ 2.06 บ.สั่งซื้อ 2.11 บ.สั่งซื้อ 2.09 บ.สั่งซื้อ 2.09 บ.สั่งซื้อ 2.13 บ.สั่งซื้อ 2.27 บ.สั่งซื้อ 2.27 บ.สั่งซื้อ 2.27 บ.สั่งซื้อ 2.63 บ.สั่งซื้อ 2.13 บ.สั่งซื้อ 2.13 บ.สั่งซื้อ 2.63 บ.สั่งซื้อ 2.27 บ.สั่งซื้อ
2000 ใบ 1.05 บ.สั่งซื้อ 1.06 บ.สั่งซื้อ 1.11 บ.สั่งซื้อ 1.09 บ.สั่งซื้อ 1.09 บ.สั่งซื้อ 1.14 บ.สั่งซื้อ 1.32 บ.สั่งซื้อ 1.32 บ.สั่งซื้อ 1.32 บ.สั่งซื้อ 1.93 บ.สั่งซื้อ 1.14 บ.สั่งซื้อ 1.14 บ.สั่งซื้อ 1.93 บ.สั่งซื้อ 1.32 บ.สั่งซื้อ
3000 ใบ 0.71 บ.สั่งซื้อ 0.72 บ.สั่งซื้อ 0.78 บ.สั่งซื้อ 0.76 บ.สั่งซื้อ 0.76 บ.สั่งซื้อ 0.82 บ.สั่งซื้อ 1.17 บ.สั่งซื้อ 1.17 บ.สั่งซื้อ 1.17 บ.สั่งซื้อ 1.62 บ.สั่งซื้อ 0.82 บ.สั่งซื้อ 0.82 บ.สั่งซื้อ 1.62 บ.สั่งซื้อ 1.17 บ.สั่งซื้อ
5000 ใบ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.46 บ.สั่งซื้อ 0.53 บ.สั่งซื้อ 0.57 บ.สั่งซื้อ 0.51 บ.สั่งซื้อ 0.67 บ.สั่งซื้อ 0.90 บ.สั่งซื้อ 0.90 บ.สั่งซื้อ 0.90 บ.สั่งซื้อ 1.33 บ.สั่งซื้อ 0.67 บ.สั่งซื้อ 0.67 บ.สั่งซื้อ 1.33 บ.สั่งซื้อ 0.90 บ.สั่งซื้อ
10000 ใบ 0.26 บ.สั่งซื้อ 0.27 บ.สั่งซื้อ 0.39 บ.สั่งซื้อ 0.37 บ.สั่งซื้อ 0.37 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.67 บ.สั่งซื้อ 0.67 บ.สั่งซื้อ 0.67 บ.สั่งซื้อ 1.08 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 1.08 บ.สั่งซื้อ 0.67 บ.สั่งซื้อ
20000 ใบ 0.18 บ.สั่งซื้อ 0.20 บ.สั่งซื้อ 0.28 บ.สั่งซื้อ 0.26 บ.สั่งซื้อ 0.26 บ.สั่งซื้อ 0.34 บ.สั่งซื้อ 0.54 บ.สั่งซื้อ 0.54 บ.สั่งซื้อ 0.54 บ.สั่งซื้อ 0.98 บ.สั่งซื้อ 0.34 บ.สั่งซื้อ 0.34 บ.สั่งซื้อ 0.98 บ.สั่งซื้อ 0.54 บ.สั่งซื้อ
30000 ใบ 0.15 บ.สั่งซื้อ 0.17 บ.สั่งซื้อ 0.25 บ.สั่งซื้อ 0.23 บ.สั่งซื้อ 0.23 บ.สั่งซื้อ 0.29 บ.สั่งซื้อ 0.51 บ.สั่งซื้อ 0.51 บ.สั่งซื้อ 0.51 บ.สั่งซื้อ 0.94 บ.สั่งซื้อ 0.29 บ.สั่งซื้อ 0.29 บ.สั่งซื้อ 0.94 บ.สั่งซื้อ 0.51 บ.สั่งซื้อ
50000 ใบ 0.12 บ.สั่งซื้อ 0.14 บ.สั่งซื้อ 0.22 บ.สั่งซื้อ 0.20 บ.สั่งซื้อ 0.20 บ.สั่งซื้อ 0.27 บ.สั่งซื้อ 0.48 บ.สั่งซื้อ 0.48 บ.สั่งซื้อ 0.48 บ.สั่งซื้อ 0.90 บ.สั่งซื้อ 0.27 บ.สั่งซื้อ 0.27 บ.สั่งซื้อ 0.90 บ.สั่งซื้อ 0.48 บ.สั่งซื้อ
100000 ใบ 0.10 บ.สั่งซื้อ 0.11 บ.สั่งซื้อ 0.20 บ.สั่งซื้อ 0.17 บ.สั่งซื้อ 0.17 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ 0.85 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.24 บ.สั่งซื้อ 0.85 บ.สั่งซื้อ 0.45 บ.สั่งซื้อ

ฉลากสินค้า 4 สีหน้าเดียว กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม

ฉลากสินค้า พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว วัสดุพิมพ์เป็นกระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม อาบเงายูวี ตัดตามขนาด

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 3.5”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวีตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 2” x 8”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 3” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 3.5” x 3.5”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 4” x 4”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 4” x 6”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 5” x 7”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตัมน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 5.5” x 8.5”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 6” x 9”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตัมน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 2.75”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 3.66”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 8.5” x 11”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
 • สี : 4 สี 1 ด้าน (4/0)
 • ขนาด : 11” x 4.25”
 • งานเสร็จแล้ว : อาบเงา ยูวี ตัดตามขนาด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 3 วัน